Alle Termine und fast alle Richter der internationalen Ausstellungen 2024 stehen bereits fest. Die Klubschauen sind in Planung.

All dates and almost all judges for the 2024 international exhibitions have already been set. The club shows are being planned.

Všechny termíny a téměř všichni rozhodčí pro mezinárodní výstavy 2024 jsou již stanoveny. Klubové výstavy se plánují.